Den avancerade konstruktionen av windsos nödskärmar har gjort det möjligt att uppnå en extremt snabb öppningstid, kombinerat med ett jämnt och stabilt sjunk och en mycket långsam nedstignings hastighet, som är de viktigaste inslagen i dessa system.

> Windsos är en högkvalitativ nödskärm och resultatet av omfattande forskning och design.

> Windsos är tillverkad av de bästa tillgängliga materialen på marknaden och med innovativa lösningar för att förbättra både prestanda och resistens.

Vi är mycket stolta över att kunna presentera några av de allra bästa produkterna som nu finns på marknaden!


Windsos finns även för paramotorpiloter upp till 180 kg, AFNOR certifierad. Pris inklusive inner & yttercontainer 6400 kr. Intresserad, kontakta paradream.

Tests were done in Switzerland with Para-test. Here you can see the WindSOS Ultralite Drive (Rogallo steerable). This is the Para-test video of the flight test. You can see there is no mirror effect after opening the parachute thanks to our special pre-brake system. Also the sink rate is amazing since after the pilot releases the main canopy this one sink rate is much worse than the pilot and Windsos Drive together. Amazing  with a load of 115 K. and a flat surface of 35 m2.

En bra film som visar hur man packar sin nödskärm. Tänk på att det kan skilja en del mellan olika fabrikat.